iBrightness Tray

iBrightness Tray 1.0

ฟรี
มันเป็นเรื่องเล็ก Windows เครื่องมือนั่นอนุญาตให้คุณปรับตัวของคุณความสว่างของจอภาพได้
คะแนนผู้ใช้
3.8  (31 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
1.0.2 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Victor Borges
iBrightness Tray เป็นเรื่องเล็ก Windows เครื่องมือนั่นอนุญาตให้คุณปรับตัวของคุณความสว่างของจอภาพได้ มันแสดงปัจจุบันระดับความสว่างของจอภาพ, มันมีส่วนฟังก์ชันเพื่อกระตุ้นโปรแกรมรักษาจอภาพมันจะอนุญาตให้คุณทันหันออกจากดูแลและมันพร้อมจะกลืนกินมากสองสาทรัพยากรได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: